Marmara Kule – Kartal Projesi Boşluklu döşeme sistemi tasarımı ve uygulanması


15 Sep
15Sep

İstanbul ili Kartal ilçesinde şu anda yapımı devam etmekte olan Marmara Kule Projesinin döşeme sistemi, kiriş plak döşemeden boşluklu döşemeye geçilerek hem inşaat süresinde kısalma hem de temiz kat yüksekliğinde 25 cm artış sağlanmıştır.

Mimari tasarımı Adnan Kazmaoğlu – Mimarlık Araştırma Merkezi’ine ait olan Marmara Kule projesi,   4 Bodrum Kat + Zemin Kat + 26 Normal kattan oluşmaktadır.  Aşağıda görüldüğü gibi ortada bir çekirdek perdesi ve etrafında da kolonlara sahip olup, ilk tasarımda 60 cm derinliğindeki kirişler ile çerçeve sistem oluşturulmuştur.

Çoğunlukla 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan kulede, mimari bölümlendirmede güçlükler yaşandığı gibi, sarkan kirişlerden dolayı yapılacak olan asma tavan yüksekliği ve tesisat geçişleri kat yüksekliğinde de azalmaya sebep olmaktadır. Yatırımcı gözünden bakıldığında ise konut taleplerinin hangi yönde olacağını kestirmenin zor olduğu bir dönemde, ihtiyaca göre 1+1 ve 2+1 daireleri, talep halinde 3+1 ya da daha geniş bir mekana kolay bir şekilde dönüştürebiliyor olmak, yatırımcının ve mimarın herhalde en büyük beklentisidir.

Bu sebeple son dönemde kirişsiz döşeme ve düz bir tavana olan ihtiyacın hızlıca arttığı görülmektedir. Statik tasarım anlamında ise, düz bir tavan elde edilebilecek 1-2 alternatif olsa da bunların niçin olamayacağı ve Yeni Nautilus Evo ile boşluklu döşemenin tercih edildiği daha iyi anlaşılacaktır.

Kirişsiz döşeme

Özellikle bina ve kat yüksekliklerinin sınırlı olduğu mahal ve projelerde, mimarların en çok tercih ettiği sistem çoğunlukla sarkan kirişlerin olmadığı kirişsiz döşeme sistemidir. Mimar, tasarımında tamamen kullanıcıya bir esneklik, konfor ve kapalı alanı maksimum verimle kullandırabilme durumlarına odaklanmışken, özellikle kirişlerin sarkması ya da kiriş altı duvarların odalarda diş yapması, asma tavan kullanımında ise temiz kat yüksekliğin azalması, mimarlara ve son kullanıcılara huzursuzluk vermektedir.

Statik açısından bakıldığında, kirişsiz döşemede yatay yüklerin aktarılmasına yarayan ve sünek bağlantı elemanları olan kirişlerin olmaması, özellikle deprem bölgesinde yer alan ülkemizde tasarımı biraz daha zorlaştırmakta olup, kolonlara kıyasla daha büyük ebatlarda ve daha rijit taşıyıcılar olan perde kolon kullanımını gerektirmektedir. Ayrıca, kirişsiz döşemelerin ağırlığının fazla olması, özellikle yüksek katlı yapılarda binayı daha da ağırlaştırdığı için statik anlamda çözülmesi gereken diğer bir konudur. 30 katlı Marmara Kule projesinde kirişsiz döşeme tercihinde çekirdek etrafındaki kolonların ebatlarında da artışa sebep olacaktı. Ayrıca artan döşeme ağırlığının yatay deprem kuvvetlerinde, temel kalınlığı ve zemin iyileştirme maliyetlerini arttıracak olması, sistemi ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. Dolayısıyla tercih edilmesi, ekonomik bir tercih olmayacaktır.

Tek yönde çalışan dişli döşeme (Asmolen Sistem)

Günümüzde hızını hiç kaybetmeden devam eden Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında, yıkılan 3-4 katlı binaların yerine 10 ila 20 kat arasında değişen yeni konut inşaatları Türkiye’nin bir çok ilinde gerçekleşmektedir. Mimarlar ve müteahhitler tasarım ve hız açısından düz tavana yönelmektedirler. 2017’de yayınlanması beklenen yeni deprem yönetmeliğine göre neredeyse yapımı imkansız hale gelecek olan asmolen döşeme sistemi, günümüzde konut projelerinde yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı oldukça sık tercih edilmektedir. Bu sistemin statik açıdan sahip olduğu zaaflar, akademisyenler tarafından çeşitli makalelerde ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi Prof. Dr. İsmet Aka tarafından İMO aylık yayın bülteninde de yer almaktadır. İlgili makaleye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://istanbul.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7fb845d0ce2e9c3_ek.pdf?dergi=791

Yeni Nautilus Evo ile çift yönde çalışan boşluklu döşeme sistemi

Yeni Nautilus Evo planda bakıldığında dizilişi kaset döşemeye benzer. Zira kalıpların ebatları 52x52 cm olup yükseklikleri 10 cm ile 56 cm arasında değişmektedir. Yeni Nautilus Evo kalıplarıyla elde edilen boşluklu döşeme sistemini özel kılan ise kalıpların altına da beton girip, çift yönde birbirini kesen I kirişler matrisinin oluşmasıdır.

Kalıplara entegre olan ayaklar sayesinde Yeni Nautilus kalıpları üzerine konulduğu plywood kalıbından yukarıda kalır.

Kalıpların altında da kesitlerden anlaşılacağı gibi donatılı bir beton vardır ve perde ya da ana kirişlere, asmolen döşemede olduğu gibi sadece üstte dağıtma donatısıyla bağlanmak yerine, plak döşeme tasarımındaki gibi Ø12 ya da daha büyük donatıyla hem alttan hem de üstten bağlanır. Kalıpların arasına da ihtiyaç halinde bir tarafı düz, bir tarafı kancalı çirozlar atılarak kesme donatıları karşılanır.

Marmara Kule projesinde de bu şekilde tasarımla 60 cm    derinliğindeki kirişler 35 cm’ye çekilmiş, döşeme kalınlığı ise 20 cm’den    35 cm’ye çıkarılmıştır. 35 cm içinde de 20 cm yüksekliğinde Yeni Nautilus    Evo kalıpları kullanılmıştır.

Dolayısıyla döşemenin yeni kesiti aşağıdaki gibi olmuştur.

Yaklaşık 650 m2 kat alanına sahip projede, kalıp imalatı hızında kat başında en az 3 gün kazanılmış olsa, kaba inşaat süresi en az 2-3 ay kazanılmıştır. Bu bile toplam inşaat maliyetlerinde ciddi bir tasarruf getirmektedir.

Elde edilen düz bir tavan ile, temiz kat yüksekliğindeki artış ve esnek bölümlendirme avantajı, hem iş verenin, hem mimarın hem de statik proje müellifinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamıştır.

Daha fazla resim için bknz: 2016 04 - Marmara Kule, Gizer-Işık Yapı

Daha fazla bilgi için: 0216 518 02 55 – www.geoplast.com.tr

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.